- Hold stedet på lokale hender, og gi oss et aktivt styre, så kommer dugnadsinnsatsen tilbake, sier Harald Brataas, leder i Nattseilerne.

Lørdag avholdes årsmøte i Handelstedet Hopsø SA, som i tillegg til å eie handelstedet også eier Hopsjø kyst- og kultursenter (Fabrikken), hvor Nattseilerne holder hus. Selskapet har nærmere fem millioner kroner i gjeld, og andelseierne stilles overfor tre valg: salg (overdragelse av gjelda) til en av de to aktørene som har meldt sin interesse for stedet, eller å melde selskapet konkurs.

Stiftet av Stifteren

Nattseilerne er et ektefødt barn av Hopsjøstiftelsen. Det var Thor Bugten (ofte omtalt som Stifteren) som, etter at de hadde tatt over Hopsjøbrygga og åpnet stedet, mente det var alt for mye plastikkbåter i havna rundt det gamle handelstedet. Han tok initiativet til at det ble startet et lag som skulle ta vare på gammelbåtene. Nattseilerne har vært uløselig knyttet til Hopsjøen. Av de cirka 95 medlemmene er mer enn halvparten fra Melandsjø-området. Laget eier i dag åtte gammelbåter, deriblant vengbåten "Sara Kjerstine" og "Smuglern", en "racerbåt fra 1920-tallet som er under restaurering.

Hopsjøbrygga med vengbåten "Sara Kjerstine"

Nattseilerne har sitt tilhold i fabrikken på Hopsjø-området, men er nå bekymret for sin egen framtid. Nattseglerne har som lag ingen formell innflytelse i selskapet, men de oppfordrer nå sine medlemmer med andelsbrev til å stemme for det lokale inititativet.

- Vi tviler på at en utenforstående aktør vil få tilbake gløden i grenda, sier styret i sin uttalelse.

En av interessentene som nå tilbyr å overta eiendommene gjennom å innfri Hopsjøstiftelsen gjeld, er Ola Skjåk-Bræk, som eier og driver Ansnes Brygger. De andre er en lokal gruppering med blant andre Magnar Karlsen og Ivar Nessset.

Dugnad

Melandsjøen har i mange sammenhenger blitt omtalt som dugnadsgrenda. Og den gruppen med aktive nattseglere lokalavisa møter, har lagt ned sine timer. De har vært tunge bidragsytere under gjennomføringen av Hopsjødagene gjennom mange år. De siste årene har det blitt mindre dugnadsinnsats generelt på Hopsjøen, men Nattseglerne har som det siste større prosjektet lagt nytt tak til nattseglerbua i Fabrikken.

- Taket holdt på å ramle ned her. Vi fikk midler fra kulturminnefondet, og la ned dugnadstimer verdt nesten 250.000 kroner. Vi hadde utformet en avtale om at den innsatsen vi gjorde skulle gi oss fri leie av hele første-etasjen. Men denne avtalen ble aldri underskrevet av eierne, og med den nye situasjonen er vi redd for at vi ikke får muligheten til å utvide aktiviteten, forteller Roar Schei.

- Skjåk-Bræk har planer for drift i fabrikkbygget. Selv om han gir garantier på at Nattseilerne blir ivaretatt, så er vi redde for at vi blir leilendinger i bygget. Vi hadde applaudert om det kom inn en profesjonell aktør til å drive brygga, men når det er snakk om at han skal overta hele eiendommen, så blir vi veldig skeptiske, sier Harald Brataas.

-Det som også skaper bekymring ved at hele eiendommen får en profesjonell eier, er jo at han i neste omgang kan selge videre på det åpne markedet. Og da vil den helt sikkert gå med stor fortjeneste, uten at det trenger å være noen føringer på hva de som kjøper skal gjøre med stedet, sier Einar Brendboe.

Ny produksjon i fabrikken

Ola Skjåk-Bræk vil presentere sine planer under årsmøtet førstkommende lørdag. Han bekrefter til HF at han har planer for fabrikkbygget.

- Nattseilerne blir ikke berørt av det, men det er planer for bruk av en større del av fabrikken, der vi vil starte opp flere næringsmiddelproduksjoner. Målet er å føre Hopsjøen tilbake til å bli et levende handelsted igjen.

Han forteller at ølbrygging er en av flere produksjoner det er aktuelt å bruke fabrikkbygget til.

- Må ha lønnsom driftsform

Vi vil ta vare på krambua og drifte restauranten. Skal man klare å bevare dette stedet, så må man finne en driftsform som er lønnsom. Driften må bestå av et bredt spekter innen turisme, mat- og matproduksjon og da må vi ta i bruk de ressurser som er der. Slik er det med drifta på Ansnes også: det er ikke bare restauranten vi tjener pengene på, men vi har flere tilbud til kundene, slik at vi blir en interessant totalleverandør av opplevelser for de som besøker oss på Ans-nes, sier Ola Skjåk-Bræk.

- Bygda skal bestemme framtida

Magnar Karlsen er en av de lokale som kommer til å presentere sitt alternativ for årsmøtet.

- Vi har kapital til å innfri gjelda. Men når det gjelder framtidig drift, så vil vi ikke si så mye. Vi vil ha med oss bygda på det som skal skje, derfor skal planene framover legges sammen med lokalsamfunnet, sier Magnar Karlsen.

Styreleder i Handelstedet Hopsø SA, Tom Skare, sa til lokalavisa sist tirsdag at hvis årsmøtet ikke velger en av de to interessentene, så har ikke styret noe annet valg enn å gå til skifteretten.