Denne gangen vil de ha hjelp av politiet til å holde aksjonistene borte