Tautrekkingen kan være en god indikator på hvem som klarer å samle inn størst beløp i år. Mener vinnerlaget