- Vi har mannens telefon, den ønsker vi å åpne og undersøke nærmere