Lørdag 24.03

60 år

Bekken, Pål Terje

Hestøyveien 11

7270 Dyrvik

50 år

Johansen, John Olav

7242 Knarrlagsund

45 år

Hoff, Gunn Anita

Melandsjøveien 300

7250 Melandsjø