Møbelhandler Rolf har spent fulgt med vannivået i hele dag. Fryktet betydelige skader

foto