Antallet mottakere av økonomisk sosialhjelp holder seg stabilt på Hitra og Frøya. Og ingen steder i fylket er andelen lavere enn i Snillfjord.

Det er ferske tall fra Statistisk sentralbyrå som viser hvor mange personer i Norge som mottok økonomisk sosialhjelp i løpet av fjoråret. I hele Norge er det snakk om 137.045 personer. Av disse var det 118 som hadde bostedsadresse i Frøya kommune, mens Hitra kommune registrerte 123 i tallet. I Snillfjord var det tolv personer, det utgjør 1,2 prosent av befolkninga. Snillfjord har dermed den laveste andelen sosialhjelps-mottakere i hele fylket.

Utvikling fra året før

Vi har sett nærmere på utviklingen det siste året, og finner at antallet har økt med 2.355 personer på landsbasis. Det gir en vekst på 1,8 prosent.

I Frøya kommune har antallet gått marginalt opp, med én person det siste året. I Hitra kommune har det også bare vært små justeringer, med en nedgang en på to personer.

I hele gamle Sør-Trøndelag var det 7.883 personer som fikk hjelp av NAV på dette feltet. Antallet er en økning på 172 personer.

Bruker skjønn

- Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv, forklarer NAV på sine nettsider.

- Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv, poengteres det.

NAV-kontoret bruker skjønn for å vurdere hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre et forsvarlig livsopphold. Det finnes veiledende satser og retningslinjer fra staten for å beregne økonomisk sosialhjelp, men kommuner kan også ha sine egne veiledende satser.

Andel av befolkningen

Vi har på eget initiativ målt antall sosialklienter opp mot innbyggertallet, og på den måten funnet ut hvor hyppigheten er størst – og minst. På landsbasis finner vi da at 2,6 prosent av befolkningen fikk økonomisk sosialhjelp i 2017. Dermed kan vi slå fast at andelen i Frøya er noe lavere, da kommunen lander på 2,4 prosent. Hitra kommer ut med en andel på 2,6 prosent, akkurat som snittet.

Det er svært store forskjeller fra kommune til kommune i denne statistikken. Den kommunen som ligger på topp med størst andel brukere, er Hasvik i Finnmark. Her er andelen på hele 7,9 prosent. I motsatt ende finner vi Hornindal i Sogn og Fjordane, med kun 0,5 prosent.

Rangering

Frøya kommune befinner seg ned på 240. plass på denne oversikten, der altså «bunnplassering» vil være det beste. Mens Hitra er nummer 189 på listen.

I gamle Sør-Trøndelag er det Tydal kommune som må tåle å være «versting», med en andel på 4,1 prosent. Minste andel i Sør-Trøndelag er det Snillfjord kommune som har, med bare 1,2 prosent.