Mandag tok Frøya-ordfører Berit Flåmo og rådmann Svanhild Mosebakken i mot sine kolleger fra Hitra. Det var det første felles møtet angående kommunereformen, siden Fylkesmannen i september anbefalte at Frøya og Hitra kommuner bør slå seg sammen innen 2020.

- Frøya bør gå sammen med Hitra og ytre deler av Snillfjord. Begrunnelsen er at de sammen vil kunne utvikle et tyngdepunkt i regionen. Og for Frøya spesielt, men også for Hitra, betyr det stor sårbarhet å stå alene, sa Fylkesmann Brit Skjelbred tidligere i høst.

Samtidig kom hun med en klar føring om at noen av de samtalene som kom til kort i vår, må gjennomtas, med mål om å komme til en enighet innen utgangen av året i år.

Men det blir ingen flere diskusjoner om sammenslåing mellom Frøya og Hitra.

Samarbeid fremfor sammenslåing

- Vi er kommet til en erkjennelse av at den største utfordringen for oss vil bli kampen om å bli sett og hørt i et nytt stor-Trøndelag. Men vi er klare på at vi vil møte det på en annen måte enn å slå oss sammen. Det går an å samarbeide mer får å møte denne utfordringen, mente ordfører Ole Haugen i dagens møte.

Både Flåmo og Haugen er bekymret for at det vil skje en sentralisering langs aksen mellom de to nye administrasjonssentrene i det nye Fylket Trøndelag. Steinkjer får fylkesrådmannen, men fylkesordføreren blir værende igjen i Trondheim. Samtidig vil Ørlandet/Bjugn bli en sterk region når den nye kampflybasen skal bygges. Og den nye storkommunen Orkland kan også være med å ta mye oppmerksomhet fra Øyregionen.

- Begge kommunene har et kommunestyrevedtak, og ingen av kommunene har fått myndighet til å reforhandle noen avtaler. Vi forholder oss derfor til vedtaket som er gjort. Da må vi bli sterkere, ved å samarbeide strategisk, i stedet for en eventuell sammenslåing. Hvor blir vi stående i denne sentraliseringen. Hvordan skal vi sørge for å bli sett. Det må vi fortsette å ha gode samtaler om, sier Berit Flåmo.

Kjøttvekta som teller

Begge er klare på at de viktigste samarbeidsområdene vil bli infrastruktur og samferdsel, og helsetjenester.

- Vi må innse at det er kjøttvekta som teller når penger skal fordeles. I 2013 så fylkeskommunen på Øyregionen, Orkdalsregionen, og Ørland/Bjugn som vekst-regioner i tillegg til Trondheim. Hva tenker fylkeskommunen nå? Da vi spurte det spørsmålet i Regionrådet for Orkdalsregionen, svarte fylkespolitikeren som hadde møtt opp at vi ikke trenger mer hjelp, og at de vil hjelpe dem som sliter mer. Da tenker jeg at det virker mot oss at det liksom går av seg selv her ute. Det må vi passe oss for, mener Haugen.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no