Fiskeriminister Per Sandberg foreslår garantiordning for å sikre opprydding av anlegg for taredyrking.

- Utgangspunktet er at den ansvarlige skal rydde opp etter seg. Utfordringen er dersom det ikke finnes eier for eksempel etter en konkurs. Vi foreslår derfor at tareoppdrett får det samme kravet om sikring som vi har i blåskjelloppdrett. Samtidig foreslår vi å heve beløpet  til 3000 kroner per dekar, sier Sandberg.

Forslaget går ut på at garantiordningen bare vil gjelde for nye anlegg.

Fiskeriministeren forteller at Interessen for oppdrett av tare er økende.

- Det er utrolig spennende. Tareoppdrett kan være en av flere arter som bidra til fremtiden for norsk sjømatnæring, sier fiskeriministeren.

Nærings- og fiskeridepartementet har til nå innvilget 37 søknader for dyrking av til sammen 30 ulike arter. Det kreves akvakulturtillatelse både for oppdrett i sjø og på land.

Departementet foreslår å flytte behandlingen av søknader til fylkeskommunen . Det vil være i tråd med praksis for annen oppdrett.