Samferdsel

- Både Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner har vedtatt at vi ønsker oss et fergesamband mellom Aure og Hitra. Nå trenger vi en endelig godkjenning fra staten.

Det skriver fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Sør-Trøndelag og fylkesordfører Jon Aasen (Ap) i Møre og Romsdal i et brev. Mottakerne er mørebenken og trøndelagsbenken på Stortinget samt medlemmene i Kommunalkomiteen og Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Fylkesordførerne viser til den samfunnsøkonomiske beregningene som er gjort for fergeprosjektet og at det har bred støtte, både lokal- og regionalpolitisk og med uttrykt støtte fra lokale næringslivsbedrifter.

- En fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika i Hitra er et samfunnsøkonomisk lønnsomt og enkelt realiserbart prosjekt, som vil bli et avgjørende bidrag for å styrke kystregionen i Midt-Norge, begge våre fylker, og mange kommuner i denne delen av landet. Vi mener dette prosjektet fortjener nasjonal politisk oppmerksomhet og støtte, skriver Sandvik og Aasen

Som lokalavisa Hitra-Frøya nylig omtalte, har fylkestinget i Møre og Romsdal enstemmig vedtatt å be fylkesrådmannen legge fram en sak om å etablere fergesambandet. I Sør-Trøndelag har et enstemmig fylkesting tidligere blant annet gått inn for å se på sambandet "for å legge tilrette for et utvidet bo- og arbeidsmarked i øyregionen, samt med sikte på muligheter for å få etablert en gjennomgående kystriksvei gjennom hele regionen."

- Dermed står befolkningen, lokal- og regionalpolitikerne og næringslivet samlet bak et ønske om at dette nå blir gjennomført. Det vi trenger nå, er tilslutning fra rikspolitikerne og departementet. Vi ber derfor om at sambandet prioriteres slik at det kommer inn under ordningen for nasjonale tilskudd til fergesamband, slik den omtales i kommuneproposisjonen, og at Stortinget ber om at regjerningen og de involverte kommunene og fylkeskommunene i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag går sammen for å realisere prosjektet, skriver fylkesordførerne.

Hitra-ordfører Ole L. Haugen er svært glad for signalene som nå kommer.

- Dette bekrefter en solid støtte og mobilisering for at vi nå må få realisert den etterlengtede fergeforbindelsen mellom Øyregion og Nordmøre. Når fylkesordførerne i Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal nå i fellesskap henvender seg på en slik måte, så må det i regjering og storting oppfattes som at fergeforbindelsen har den nødvendige regionale prioritering, og det understreker den store viktigheten av å kunne utvikle en mer funksjonell og attraktiv kystregion, sier Haugen til lokalavisa.

- Jeg er meget glad for dette initiativet, og jeg håper virkelig det blir vektlagt og avklart i forbindelse med behandlingen av fergefinansieringsordningen som nå skal behandles i stortinget, sier Haugen.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no