Lokallagene til Fremskrittspartiet på Frøya og Hitra arrangerer åpen samling om fiskeri og havbruk mot 2020 førstkommende fredag. Fiskeriminister Per Sandberg skal innlede samlingen hvor flere profiler i fiskeri- og havbruksnæringen skal holde innlegg. Dette blir Sandbergs første møte med øyregionen etter at han tiltrådte som fiskeriminister.

Kraftsentrum

Hitra og Frøya er et kraftsentrum for fiskeri- og oppdrettsnæringen og statsråden er opptatt av å komme ut for å treffe folket og næringen.

- Denne regionen har vi ønsket å besøke lenge, sier ministerens politiske rådgiver, Roy Angelvik.

Angelvik forteller at de vil være lydhøre overfor næringene sine behov slik at politikerne kan legge til rette for at Frøya og Hitra skal være et godt sted å leve og arbeide også i framtida.

Framtidige utfordringer

Leder i Sør-Trøndelag Fiskarlag, Marianne Sandstad, vil ta for seg noen av utfordringene innen fiskerinæringen i Trøndelag. Utfordringene i havbruksnæringen vil Stig Nilsen, konsernsjef havbruk hos Lerøy Seafood Group, drøfte.

Like viktig som å avdekke utfordringene er kompetansebygging. Fagleder Asgeir Johansen ved Frøya videregående skole skal holde foredrag med dette som tema.

Paneldebatt

Leder i Frøya Frp, Aleksander Søreng, forteller at partiet har tatt initiativ til denne samlingen for å rette fokus mot havbruksnæringa.

- Vi ønsker at næringen selv skal fortelle om hvilke utfordringer de ser for seg i årene framover mot 2020, sier Søreng.

Kvelden avsluttes med en paneldebatt der fiskeriministeren og alle foredragsholderne deltar. Det er en åpen debatt der publikum, så vel som næringslivet, kan komme med spørsmål og innspill.

Kommer folk fra hele Midt-Norge

Det er ikke bare folk fra øyregionene som kommer på samlingen.

- Vi vet at det kommer folk fra både Kristiansund, Ålesund og Trondheimsområdet, forteller Søreng.

Han håper alle som er interessert i fiskeri og havbruk på både Hitra og Frøya tar turen. Både store bedrifter og enkeltpersoner er hjertelig velkommen.

Angelvik håper spesielt at ungdommene tar en tur.

- Det vil være behov for dedikerte og dyktige folk i havbruksnæringen framover, sier han.