Therese Log Bergjord har meddelt valgkomiteens leder at hun fratrer styret i SalMar ASA. Log Bergjord har bare sittet i SalMar-styret siden juni i år, men går nå ut med umiddelbar virkning. Årsaken er at hun går over i en ny jobb som SalMar mener ikke er forenlig med en styreposisjon i selskapet.

- Log Bergjord fratrer styret da hun begynner i ny stilling som Managing Director i Skretting Global Salmon and Fish Feed Southern Europe. Skretting er en stor leverandør til oppdrettsnæringen og posisjonen som Managing Director i selskapet anses slik ikke som forenlig med styreposisjonen i SalMar ASA. Log Bergjord fratrer sin posisjon som styremedlem i SalMar ASA med umiddelbar virkning, varsler selskapet.

SalMar skal velge nytt styremedlem på første ordinære generalforsamling.

Ifølge SalMars hjemmesider kommer Log Bergjord fra stillinga som administrerende direktør i Compass Group Norge. Hun har tidligere hatt flere lederstillinger, blant annet i ESS Support Services, Skretting, Pan Fish og ConocoPhillips, og har innehatt flere styreverv i nærings- og organisasjonsliv, bl.a. visepresident i NHO.