- Hvordan kan dette ha skjedd? Hvorfor er vi der vi er i dag?