Korona-utfordringer fram mot åpningen av Åstfjordbrua

foto