Her er summen som trengs for å innfri ønsket om bomfritt 714