- Hver enkelt av oss har et ansvar

Kommuneoverlege Ingrid Kristiansen.