Brønnøysundregistrene har de siste ukene mottatt tre nyetableringer fra Frøya innen fiske og fangst:

  • Rostislav Rumenov Dobrev er styreleder og daglig leder i det nyopprettede aksjeselskapet Dobrev AS. Selskapet har adresse Kverva og skal drive med fiske og fangst.

  • Aksjeselskapet Haltenfisk er registrert i Brønnøysundregistrene. Selskapet har forretningsadresse på Mausund og skal drive med hav- og kystfiske. Daglig leder er Håvard Sørgård og styreleder er Hege Kristin Larsen Sørgård.

  • Aksjeselskapet Hallaren AS i Fillingsnesveien er nylig registert i Brønnøysundregistrene. Styreleder og daglig leder er Håkon Hallaren, med Herbjørn Gunnar Hallaren i styret. Selskapet skal drive kystfiske.