Hitra kommune vil i løpet av året arbeide fram en enhetlig helseberedskapsplan for kommunen. Det forteller Helse- og omsorgskomiteen.

- I denne sammenheng vil vi samarbeide med Frøya kommune om pasienttransport i øyregionen samt mulig helsevaktbil i øyregionen, står det i protokollen fra sist møte. Komiteen har oppnevnt Ann-Bjørg Strøm og Jan Egil Handberg til å delta i en prosjektgruppe for prosessen.