Det har i dagens papirutgave av Hitra-Frøya sneket seg inn en feil i oversikten over gudstjenester. For Frøyas del er det riktig at det skal være gudstjeneste med den nye soknepresten Fritz Jørgensson i Sletta kirke søndag 7. februar kl.11.

- Det er også dåp nå på søndag. Neste søndag, 14. februer, er det gudstjeneste med dåp i Hallaren kl 11. Fritz er prest da også, mens Magne er organist, forteller Jorun Foss ved kirkekontoret.