Veltet med 500 tonn tungt utstyr, er fortsatt innlagt på sykehus