Aksjonen har kreert et "debattmonster". Stagg det eller legg det ned