Vant loddtrekning: - Nå kan vi dra spontant på sjøen