Hitra brannvesen "rykket i dag ut" til Hitra rådhus, for å demonstrere mot planene om å renovere dagens brannstasjon, etter krav fra Arbeidstilsynet.

De leverte flere spørsmål og krav til kommunestyret, som åpnet klokken 10.00 torsdag.

- Med bakgrunn i den store kostnaden Hitra kommune påføres ved oppfylling av arbeidsmiljølovens krav samt trafikksikkerhet ved utrykning, ber vi om at det bygges ny brannstasjon med ny plassering, skriver Hitra brannvesenet.

- Brannmannskapet ønsker å gjøre en best mulig jobb, uten at det er til stor risiko for oss selv eller andre. Mangel på utstyr og stor risiko for fare gir veldig dårlig motivasjon til videre arbeid, skriver de videre.

De spør også om hvorfor manglene som Arbeidstilsynet avdekket ikke ble tatt tak i av Hitra kommune før tilsynet.

- Vi synes det er beklagelig at det er så mange krav, hjemlet i Arbeidsmiljøloven, som ikke er påpekt før Arbeidstilsynet kom på besøk. Hvilke rutiner har Hitra kommune for vernerunder, ville brannmannskapene ha svar på .