En ung hitterværing ble nylig dømt i Fosen tingrett etter å ha stjålet fra butikken han var ansatt i.

Siktede begynte å arbeide i en butikk i sommer. Etter få uker begynte han å kjøre falske returer på varer, og deretter ta kontanter fra kassen. Beløpene han tok fra kassen kunne variere fra 100 til 3.000 kroner pr. dag.

Økonomiske problemer

Mannen hadde dårlig råd, og hadde skjøvet på regningene sine en stund, slik at de økonomiske problemene var blitt store.

Siktede har forklart at han var klar over at det han gjorde var straffbart.

Totalt ble det tatt 44.000 kroner fra butikken. I retten ble det opplyst at siktede hadde tilbakebetalt ca. 15 000 kroner.

I retten avga mannen en uforbeholden tilståelse.

Han ble også gjort kjent med påtalemyndighetens forslag til straff og uttalte til dette at forslaget høres greit ut.

Betinget fengsel

Dommen ble fastsatt til betinget fengsel i 21 dager.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.