Politiet utført kriminaltekniske undersøkelser på stedet der en maursyretank eksploderte torsdag formiddag. Politibetjent Ingrid Aadland ved Hitra lensmannskontor forteller til lokalavisa Hitra-Frøya at de er i startfasen av etterforskningen og de har gjort rutinemessige oppgaver som avhør og åstedsundersøkelse.

- Det er ennå uklart hva årsaken er. Vi prøver å finne ut hendelsesforløpet og årsaken til ulykken, sier Aadland.

- Kan du si hva de to gjorde ved tanken?

- Det kan jeg dessverre ikke si.

- Gjorde de noe arbeid på tanken?

- De var ansatte på Lerøy Midt, men jeg kan dessverre ikke si noe mer om det.

- Ble de skadet av selve eksplosjonen, eller av maursyren?

- Det har jeg ikke fått noen klar tilbakemelding på, sier Aadland.

Regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge opplyser til adressa.no at de skal gjennomføre tilsyn i neste uke.

- Vi er i en fase hvor vi planlegger tilsyn. Vi forbereder oss på hva vi skal se etter, og gjøre oss kjent med hva som foregår av arbeid i virksomheten, sier Løvås og sier at de vil finne ut om det har foregått noe spesielt arbeid før ulykken som har bidratt til eksplosjonen.