Frøya næringsforum har tatt initiativet til et folkemøte kommende tirsdag. Tema er saken om mulig sammenslåing av studiespesialisering ved Guri Kunna videregående, slik at dette tilbys ved kun ett av skolestedene. Medarrangør blir FAU ved Sistranda skole, og det blir et åpent folkemøte retter både mot foreldre til ungdommene som skal over i videregående i løpet av de neste årene, og mot næringslivet på Frøya.

Frøya næringsforum har sendt forespørsel til rektor Espen Arntsberg om han eller noen andre fra skoleledelsen ved Guri Kunna kan bidra under et slikt folkemøte.

I sitt svar viser rektor til prosessen som har gått, og blant annet hvordan saken er behandlet i skoleutvalget, hvor også næringslivet har representanter.

"Prosessen har involvert bredt, - bredere enn det som er vanlig i slike spørsmål. Vi ønsker derfor ikke å gjennomføre folkemøte(r)", konkluderer Espen Arntsberg i sitt svar til Frøya næringsforum.

Svaret kunne forstås som at skoleledelsen heller ikke ønsket å stille på folkemøtet næringsforumet og FAU vil arrangere.

Når lokalavisa kontakter Arntsberg, sier han at han hadde forstått det som et forslag om at skolen selv skulle arrangere et slikt folkemøte. Men at når det likevel blir arrangert et folkemøte, så skal skoleledelsen stille.

Rektor Espen Arntsberg Foto: Rune Eian

- Det er bra de kom fram til det. Det var jo det vi hadde bedt dem om, sier styreleder Espen Hauan i Frøya næringsforum.

Han mener hele saken har vært dårlig kommunisert fra skolens side.

- Jeg har sett alle de ulike modellene som er utarbeidet, og jeg er ikke i tvil om at saken er grundig behandlet intent. Men når det gjelder å kommunisere saken ut til det samfunnet skolen skal betjene, har det vært dårligere. Foreldre til - og ungdomskoleelever som skal over i videregående i løpet av de kommende årene, er eksempel på ei viktig gruppe som ikke har noen representasjon inn i skoleutvalget. Jeg mener generelt at skoleledelsen har vært unnvikende i sin dialog med frøyasamfunnet, og lite villig til å se på konstruktive løsninger som kan bedre studietilbudet ved begge skolestedene. Men det er kjempebra at rektor nå sier at skoleledelsen vil komme og delta på folkemøtet, sier Hauan.