Det er for tiden mange store samferdselsprosjekt under planlegging i Orkdalsregionen. Under møtet på Berkåk fredag vil regionsrådet få enpresentasjon og status på disse. Prosjektene er:

• Tunnel under Trondheimsfjorden ved Håkon Kibsgaard Jordet, Orkdalsregionen

• Ferje Aure-Hitra ved Karin Torset, Tjeldbergodden Utvikling AS

• E6 Ulsberg-Melhus ved Ola Øie, Rennebu kommune

• Orkdalspakken ved Oddbjørn Bang, Orkdal kommune

Rådet skal se nærmere på unike ressurser i regionen. Derfor er kunsthistoriker Daniel Johansen invitert for å snakke om å bruke det unike ved et sted som ressurs med utgangspunkt i de utfordringer mange tettsteder i Norge strir med.

Rådet kommer heller ikke utenom det nye storfylket;  Trøndelag fylkeskommune.

Anne Marit Mevassvik, leder i Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune og Karen Espelund, Fylkesdirektør for Regional Utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune vil innlede om hvilket forhold den nye fylkeskommunen vil ha til regionrådene.

Regionrådsmøte består av ti kommuner, deriblant Hitra og Frøya. Rådet ledes av Orkdalsordfører Oddbjørn Bang.