- Vi tror vi ikke fikk bli med på befaringen fordi det ville blitt ubehagelig for dem når vi pekte ut avvikene