Budsjett, park-finansiering, rådhus-ombygging og vigsler på agendaen