Da lokalavisas utsendte var på stedet, sto skiltet på skrått inn mot veibanen.

Det var på daværende tidspunkt ikke til hinder for trafikken. Likevel var det enkelte bilførere som valgte å kjøre litt større omvei rundt skiltet, i tilfelle det skulle komme sigende lenger ut i veibanen.

Vet ikke årsaken

Jan Ivar Rødal hos Statens Vegvesen hadde også mottatt tips angående skiltet.

Hvorfor skiltet har blitt skeivt, om noen har kjørt borti det, om det er hærverk eller naturlige årsaker som vind, kan ikke Rødal svare på.

- Vi vet ikke hva som har skjedd. Det som er sikkert, er at dette blir i vare tatt. Veitrafikksentralen og Mesta har blitt varslet.

Mesta sørget for at dette blir tatt tak i og sørger for at skiltet ikke blir til hinder eller skaper farlige situasjoner i trafikken, sier Rødal.