Den kraftige eksplosjonen hos Lerøy utløste storaksjon fra Arbeidstilsynet