- Har diskutert nytt tunnelløp Storvasshammaren

foto