Fra nyttår blir nye Hitra en av fylkets største hyttekommuner