- Vi ser en økning i saker på vold i nære relasjoner