Har funnet 100 flaskeposter. I en av dem et spennende frierbrev