Ber om spesialordning for å få til havbruksmuseet

foto