Kronikk

av Eva Faanes, distriktssjef Midt-Norge, Kreftforeningen

Hva tenker du på når du leser mars på kalenderen? Første hestehov? Årsavgiften på bilen? Seriestart i tippeligaen? Nyttårsforsettene som forvitret?

For Kreftforeningen er mars viet til Krafttak mot kreft, vår bøssebæreraksjon. I disse ukene fokuserer vi på å få samlet inn så mye penger som mulig til kreftforskning. Vi er så heldige og takknemlige for at det er ikke bare vi som tenker Krafttak mot kreft i mars.

I år er det det tiende året vi har bøssebæreraksjon hvor russen i hele landet er vår viktigste samarbeidspartner. Vi opplever at de fleste skolene og kullene ønsker å videreføre denne tradisjonen fra år til år. Vi merker godt at dagens ungdom er samfunnsengasjerte og ønsker å gi noen timer av russetida til en god gjerning. I ni år har russen samlet inn over 100 millioner kroner. Russen er med andre ord svært viktig for aksjonen og kreftsaken. Og vi i Kreftforeningen er svært ydmyke når mange russ forteller oss at «mini-bøssa», som symboliserer vel gjennomført aksjon, er den viktigste russeknuten i lua.

Denne tradisjonen er russen i øyregionen i aller høyeste grad med på å videreføre. Krafttak mot kreft er en landsomfattende aksjon. Men på enkelte steder er kommunene for store og russekullene for små til å gjøre jobben alene. To av mine kolleger fikk derfor en idé om å utfordre næringslivet i Trøndelag under årets aksjon.

Da vi kontaktet flere aktører i øyregionen for å lufte ideen, tok det ikke mange minutter før flere sa ja på stående fot. Blant annet Bjørn Rønningen i Hitra-Frøya og Anders Gåsø i Sparebanken1 SMN Frøya. Nå står vi foran debuten til den lokale aksjonen Krafttak mot kreft i øyregionen. Engasjementet for denne folkesykdommen har vi merket godt i hele øyregionen.

Hvem tenker du på når du hører ordet kreft? Bestefar? Mormor? Onkel? Tante? Mamma? Pappa? Søster? Bror? Nabo? Venn? Kollega? Deg selv? Vi ber russen reise seg når de kjenner igjen den relasjonen som passer til dem, når vi spør dem dette spørsmålet. Og nesten uten unntak, så står hele klassen til slutt.

Det er et sterkt bilde og sterkt øyeblikk. Det er dessverre slik det har blitt. Kreft er en sykdom som de aller fleste av oss er berørte av. Derfor er det mange som engasjerer seg.

For tredje året på rad går alle pengene fra årets Krafttak mot kreft til kreftforskning og personlig tilpasset behandling. Kreftforskning i dag er svært innviklet. For å forklare det mer forståelig, så kan du sammenligne det med å henge opp et bilde, og hvordan du gjør dette for å få minst mulig skade på veggen. Hvilket verktøy i kassa er mest effektiv og presis?

Forskning på personlig tilpasset behandling trappes opp. Det handler om å finne riktig medisin til riktig pasient, og det er ingen enkel oppgave. Fordi vi er så ulike.

Kreftforskerne sier at kreft er én sykdom i hver pasient. Det er stor variasjon i hvilke genfeil som ligger bak kreftutviklingen hos hver enkelt pasient, hvilke egenskaper svulsten har og hvordan hver enkelt pasient reagerer på behandlingen. Dette er svært komplekst. Det er kombinasjonen av disse faktorene som avgjør hvem som skal ha hvilken behandling.

Akkurat dette handler fremtidens kreftbehandling om. Tøffest mulig mot kreften, snillest mulig mot pasienten. Den innsatsen dere gjør i øyregionen i disse mars-ukene, er svært viktig for denne forskningen. Barna deres får ikke glede av akkurat den krona du gir. Men kanskje dine barnebarn. En innsats under årets Krafttak mot kreft i øyregionen, er en innvestering i fremtiden.

I dag er det 30.000 mennesker som årlig får en kreftdiagnose i Norge. 11.000 nordmenn dør av kreft årlig. Det er flere innbyggere enn det bor i Hitra, Frøya og Snillfjord til sammen. Kreftforeningen vil at færre skal få kreft. Flere skal overleve kreft. Og at de som overlever skal få best mulig livskvalitet etter endt behandling.

For 50 år siden døde 2 av 3 som fikk kreft. På grunn av forskning, overlever 2 av 3 sin kreftsykdom i dag. Forskning hjelper. Din innsats hjelper. Takk for engasjementet i øyregionen. Du utgjør en forskjell for mange.

Eva Faanes

Distriktssjef Midt-Norge

Kreftforeningen