Enda flere biler har meldt sin ankomst, blant annet et skikkelig "råskinn"