De startet smått, men de siste årene har oppdragsmengden, inntektene og resultatet økt betydelig