- Jeg tror ikke det var noe ondt blod mellom de som ”sprakk”, og de som ble totalavholdende