Eksplosive planer – først skal over 116.000 kubikk masse bort