Hemnskjelkaia: - En av de sakene der jeg har fått flest henvendelser fra et bredt spekter av lokalbefolkning og fritidsbeboere