Karl har hatt mange og lange arbeidsdager i næringslivet på Hitra gjennom 50 år