Ingen søker på sykepleierstillinger - mener lønna må opp og turnusen bli bedre