Skal bygge bofellesskap som har vært anslått til å koste dobbelt så mye som budsjettert