Frustrasjon over hvalkadaveret: - Ingen regler for hvem som har ansvar

foto