Kartlegger landingsmuligheter for de nye SAR-helikoptrene