Ørna stuper og tar det nyfødte lammet mens søya er opptatt med å føde nummer to