Fillan næringspark: Begrenset høringsperiode om endring i detlajreguleringsplanen satt til 1. september