- Vi snakker om en 40-åring i godt hold, mener dagens styreleder i Hitra vekt-løfterklubb, John Birger Brevik.

Brevik skynder seg å tilføre at uten Ivar Kværnø hadde det ikke vært noen vektløfterklubb å feire. - Ivar har ikke bare vært en fødselshjelper for klubben. Han har vært primus motor. Alle klubber og foreninger har sine ”ups and downs”. Ivar har stått igjennom alt, forteller Brevik.

Fra kjellertilværelse til egne lokaler

De første treningene etter oppstarten ble holdt i kjelleren hjemme hos Ivar, men etter få år måtte man se seg om etter mer romslige lokaler. En omflakkende tilværelse med lokaler flere steder på Hitra ble omsider avløst av en mer forutsigbar væren da klubben fikk sine egne lokaler på Sandstad på slutten av 80-tallet.

Ivar Kværnø hadde forhåpninger om å få trent mer selv når de fikk fast tilholdssted på Sandstad. Det som tidligere hadde vært kjøretid skulle bli omgjort til egentrening. Men det nye lokalene resulterte i noe Ivar ikke hadde forutsett.

- Jeg trodde at jeg skulle få trent mer selv etter at vi flyttet inn i egne lokaler, men med egne lokaler eskalerte medlemstallet i klubben voldsomt. Det ble mer enn nok for meg å holde på med, forteller Ivar.

19 utøvere samlet seg i Hitrahallen for å kappes i rykk og støt. Faksimile fra HF 01.06.10.

Kreativ pengeinnsamling

Det har vært mye arbeid å holde klubben gående. Ivar innrømmer det. Trenerjobben. Sitte i styret. Skaffe penger. Det har krevd mye tid. Og kreativitet. Ikke minst i forhold til å skaffe penger.

- Heldigvis slipper vi å arrangere disse fyllefestene lenger. Ja, jeg kaller det fyllefester. Heldigvis har vi i dag et godt samarbeid med næringslivet som er gode sponsorer for oss. Det er mer positivt for klubbens omdømme også, å fjerne seg fra festkulturen. Men den gangen hadde vi ikke mange alternativer når vi ønsket penger inn i klubbkassa, forklarer Ivar.

Men utlodningen hvor flybilletten til Braathens Safe var hovedpremie kan minnes uten dårlig smak i munnen.

- Jeg hadde gode bekjentskaper i Braathens Safe, som sponset oss med en flybillett vi kunne lodde ut. Vi solgte utrolig mange lodd, og fikk inn en betydelig sum. Jeg husker ikke hvor mange tusen vi tjente på dette men det hjalp godt på klubbkassa, minnes Ivar.

Gode resultater

Så har det også gitt resultater. Alt det arbeidet som er lagt ned i klubben. Sportslige resultater altså. For det er jo idrett man driver med, selv om det kanskje kan virke fjernt når papirbunkene øker på skrivebordet og klubbkassa krever cash.

- I løpet av de siste 40 årene har vi oppnådd mellom 70 og 80 gullmedaljer, forteller Ivar stolt.

Men styreleder Brevik er klar på at dette hadde ikke Ivar og han selv klart alene.

Hadde ikke klart det uten foreldrene

- Det kreves ivrige ungdommer og dedikerte foreldre. Dette er jo en relativt smal sport med få utøvere. Det blir en stor belastning på foreldrene. Men vi har opplevd at det er stor positivitet blant de foresatte til å bidra utover det å kjøre til og fra trening.

Brevik opplever at foreldrene er ivrige etter å bidra. De investerer tid å ta dommerkurs, sitter i sekretariatet ved stevner i tilligg til å bidra med kakesalg og kjøkkentjeneste.

- Vi opplever at foreldrene i flere tilfeller blir igjen i klubben etter at ungene har sluttet med sporten. Det tyder på at samholdet er godt, og at foreldrene er opptatt av sporten. Uten dem hadde ikke dette vært mulig, sier styrelederen.

Det var en fornøyd gjeng som kom tilbake fra kretsmesterskap i 2013. 13 medaljer kunne smykke vektløfterne fra Hitra. Faksimile fra HF 22.10.13.

Dedikasjon og godt kosthold

Utøverne har selvsagt en naturlig del av suksessen i klubben. Dedikerte gutter og jenter som pliktoppfyllende kommer på trening to ganger i uka er også en av grunnpilarene for en vellykket klubb.

- Det er to ting som ligger i bunnen for å bli en god vektløfter. Man må komme på treningene, og være disiplinert i forhold til treningsopplegget man har fått. Dessuten er det litt misforstått at man må bugne av muskler for å begynne med vektløfting. Man kan gjerne komme inn til klubben som en liten "pilt". God teknikk er viktigere enn rå styrke. Ja, og så er kosthold viktig. Så det blir vel det tredje punktet, smiler Brevik.

- Vi hadde en utøver som gjorde det dårligere enn hans selv forventet på et stevne. Men på spørsmål måtte han innrømme at det var alt for lenge siden siste måltid. Regelmessige måltider er viktig i en eksplosiv idrett som vektløfting, poengterer Brevik.

Vektløftning er en individuell sport. I motsetning til lagidretter har man ingen medspillere å støtte seg til når man står oppe på podiet. Vektløfteren har bare seg selv å stole på.

Flott feiring for 40-åringen

På lørdag skal 40-åringen og alle dens involverte feire seg selv. Tusen personer har vært innom klubben i løpet av disse førti årene. Men på langt nær alle har mulighet til å komme til Dolmsundet Hotell hvor feiringen holder sted. Alle gamle og nye medlemmer er invitert. Rundt 90 stykker ankommer hotellet lørdag kveld ikledt finstasen. Representanter fra Norges vektløfterklubb kommer også.

- Det blir middag, underholdning og taler. Og så skal vi hedre de som har utmerket seg de siste ti årene. Deriblant de 10-12 som har fått gull i norske mesterskap i denne tiårsperioden, forteller Brevik som skal holde tale selv.